IT service management; eller som det ibland heter på Svenska; IT tjänstehantering, är ett spännande fält för den som kan IT och har ett intresse för struktur, processer och affärsutveckling. Det är oftast det engelska begreppet som används branschinternt, men det svenska kan ge mer av en fingervisning om vad det handlar om. Det är ett fullskaligt åtagande där hela ett systems livslängd planeras upp och hanteras av en expert på området.

Det första steget i IT Service Management är releasen där den person som är ansvarig ser till att genomföra en fullständig utrullning av en programvara, inklusive all dokumentation och alla felrapporter. Det optimala för att få kontinuitet i processen är att samma person eller grupp sedan har fortsatt ansvar för produkten i samband med att den ska förändras, när det uppstår problem med den som måste fixas eller när en tredjepartsprogramvara ska integreras i systemet.

IT service management - kontext

Utbildning och branschorganisationer

IT service management hanteras ofta av en konsult som är specialiserad på området. Så du som är intresserad av detta fält kommer med stor sannolikhet få jobba på timme, även om en del större organisationer har helt egna organisationer som hanterar detta. De flesta större mjukvaruleverantörer och konsultföretag erbjuder dessa tjänster och ofta ingår tjänstehanteringen i kontraktet när du köper ett system av en tredje part. Det är oftast enklast.

Eftersom IT service management är en integrerad del i den stora IT-branschen så finns det ingen särskild branschorganisation eller liknande som samordnar de som är yrkesverksamma eller driver företag som jobbar med tjänstehantering. Du som är företagare kan däremot gå med i IT & Telekom-företagen som är en del av arbetsgivarorganisationen Almega. Att vara med i någon form av branschorganisation är oftast en bra idé. De arrangerar intressanta seminarier och kan hjälpa dig i fackliga förhandlingar.

Om du vill utbilda dig inom IT service management finns det en högskoleutbildning i Borås helt inriktad på detta. Men det vanligaste är att man börjar med en bredare ingenjörsutbildning inom IT och sen bygger på den med fristående kurser och certifieringar. Det finns flera företag som är specialiserade på att erbjuda sådana och du som redan är yrkesverksam i IT-branschen men vill vidareutbilda dig bör kunna få en sådan betald av din arbetsgivare.