I Sverige är IT-sektorn stor och sysselsätter hundratusentals människor och detta tack vare den höga kompetensen som finns i landet. Det är en bred sektor som har arbeten inom telekommunikation, programvara, service och tillverkning av hårdvara och mycket mera. Kända företag som Spotify, Ericsson och Telia räknas in till IT-sektorn och visar på bredden som finns bland företagen. Många av Sveriges största företag är IT-företag och jobben som skapas är attraktiva och ofta högavlönade.

Den svenska IT-sektorn

I takt med att digitaliseringen ökar i Sverige så får även IT-sektorn allt större betydelse. Många stora samhällsproblem löses genom IT-lösningar, till exempel hur landstingen minskat telefonköer för receptförnyelse då detta nu går att göra helt digitalt. Sverige står i framkant över att använda IT för att driva samhället framåt och många företag väljer att stanna i Sverige och ha kvar jobb för digital utveckling. Till och med Sveriges regering har digitalisering som en prioriterad fråga.

Största IT-företagen i Sverige

Ericsson är ett av de allra största svenska företagen som anställer fler än 13 000 människor i landet och över 80 000 utomlands. Ett företag som Ericsson har kvar produktutveckling och kunskapsintensiva delar av verksamheten i Sverige eftersom det finns en stor kompetens, medan andra typer av arbeten slussas utomlands. Det är en av baksidorna med IT-företagen i Sverige. Många har kärnan i verksamheten kvar medan allt annat läggs utomlands.

Företaget Atea är Nordens ledande företag för att leverera IT-infrastruktur och är en väldigt populär arbetsgivare bland IT-specialister. Företagets huvudkontor finns i Kista men Atea har kontor i 30 olika städer i Sverige. Totalt arbetar 2 500 anställda på företaget och intäkterna per år gör Atea till ett av Sveriges största IT-företag. Infrastrukturen används av flera delar av offentlig sektor som i skola, vård och landsting. Atea är starka inom IT-innovation och hållbarhet.

Den svenska IT-sektornEtt av de mest välkända IT-företagen är Spotify som grundades 2006 och har revolutionerat marknaden för streamad musik och är den största inom sitt område. 217 miljoner aktiva användare och 1 600 anställda i världen gör Spotify till ett starkt företag. Det är en attraktiv arbetsplats vilket gör att den interna IT-kompetensen är mycket hög och IT-människor vill arbeta på Spotify. Företaget drivs fortfarande av grundaren Daniel Ek som är styrelseordförande i Spotify fortfarande.