Självklart behöver alla länder IT-specialister, men vissa länder välkomnar och uppskattar kunskaperna ännu mer. Du som är utbildad inom IT kan förvänta dig en enorm arbetsmarknad internationellt. Det finns både organisationer utomlands, svenska företag och multinationella företag som allt som oftast behöver IT-specialister. Länder så som Kanada, USA, Irland och Australien är några av de länder som letar efter specialister inom IT, för dig som vill söka dig utanför Sveriges gränser.

Bästa länderna för IT-specialister

USA tillhör bland de länderna där företag är världsledande inom ett flertal branscher och IT-branschen är bland de allra största. Som en IT-specialist kan du hitta många arbetstillfällen och är du ute efter utmaningar finns det också mer avancerade IT-arbete. Ett annat land som också utmärker sig inom IT-branschen är Storbritannien och där hittar många svenska specialister inom IT arbete, med tanke på närheten till sitt hem i Sverige.

Leta arbeta utomlands

Nyckel till att du ska få ett arbete utomlands hänger ihop med att det inte finns någon annan med liknade specialkunskaper som du har i landet eller att det inte finns tillräckligt många personer i landet som har kunskaperna som efterfrågas. Sverige tillhör de länderna som har bäst IT, vilket innebär att andra länder välkomnar svenska IT-specialister eftersom de inte bara har kunskaperna, utan har också en stor erfarenhet av IT.

Bästa länderna för IT-specialister

Kanada räknas numera till de mer etablerade och ledande inom några tekniska områden, så som till exempel clouds, AI och clean tech, bara för att nämna några specialistområden. Företag som bland annat Microsoft, Google och Facebook har upptäckt Kanada och har gjort att dessa företag har ett ökat behov av IT-specialister. Just nu är Toronto världsledande med arbete inom den tekniska marknaden och övertagit rollen från Silicon Valleys Bay Area.

Australien ligger inte långt efter då även de stora IT-företagen så som Amazon och Google Microsoft har etablerats sig i landet. Landet är mycket attraktivt eftersom det finns en trevlig balans mellan fritid och arbete. Du som IT-specialist hittar främst arbete i städerna Melbourne, Sydney och Brisbane. Tack vare den snabba digitaliseringen världen över innebär det att det efterfrågas IT-kompetens över allt, då speciellt inom EU. Bristen av IT-specialister gör att många arbeten inte blir gjorda.